Welkom op de informatiepagina van de gymnastiekvereniging W.W.S.V. te Akersloot.
U bent de 6379e bezoeker sinds 01 november 2005.

Hier vind u algemene informatie over de vereniging maar ook de laatste nieuwtjes en foto's van gym-evenementen.
Agenda/Laatste nieuws.

Lesuren Afdelingen.
Groep:
Dag:
Van/tot
Peuters.
maandag
15.00 - 15.45 uur
Kleuters
maandag
15.45 - 16.45 uur
Groep 3/4 basisschool
maandag
16.45 - 17.45 uur
Groep 5/6/7 basisschool
dinsdag
15.30 - 16.30 uur
Dames
donderdag
09.45 - 10.45 uur
Groep 8 en oudere jeugd.
donderdag
18.30 - 19.30 uur
Gemengd senioren.
donderdag
19.30 - 20.30 uur
Alle lessen worden gegeven in de gymzaal van de Rembrandtschool aan de Mozartlaan te Akersloot.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
Functie:
Naam:
Adres:
Telefoon:
Voorzitter
J. Kruijenaar
Koningsweg 13
310510
Secretaris
N vd Poorte
Chopinstraat 13
312979
Penningmeester
E. Leijen
Hoocamp 106
824803
Ledenadministratie
N vd Poorte
Chopinstraat 13
312979
Technische commissie
A. Delbrugge
Julianaweg 44
320119

Contributie voor 2013.
Leeftijd:
Per jaar:
Per half jaar:
3 t/m 18 jaar
€ 84,-
€ 42,00
Volwassene
€ 102,-
€ 51,00
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon.
De contributie moet bij vooruitbetaling per jaar of per half jaar worden voldaan.
Dit kan door het overmaken van het vereiste bedrag op:
Rekening 3009.91.738 bij de Rabo-bank te Akersloot, ten name van:
Gymnastiekvereniging W.W.S.V. te Akersloot.

Een nieuw lid betaalt de eerste keer de contributie vanaf de inschrijvingsdatum tot het einde van het daarop volgende halve jaar. (Plus de € 5,- inschrijfgeld.)

Bij een contributieachterstand van een kwartaal of meer wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en wel per kalender-halfjaar, dus per 1 januari of per 1 juli.
Uw schriftelijke opzegging moet minstens een maand voor het uittreden bij de ledenadministratie ingeleverd zijn.

Om over een goede ledenadministratie te kunnen beschikken is het belangrijk dat het inschrijfformulier correct en volledig wordt ingevuld.
Adres en andere relevante wijzigingen graag tijdig doorgeven aan de ledenadministratie,
Chopinstraat 13
0251-312979